Hallo Mörrum

Upprinnelsen

HUR DET HELA STARTADE

Under hösten 2016 ordnades ett frukostmöte på hotell Walhalla där representanter från Karlshamns kommun och delar av Mörrums företagare träffades och diskuterade hur man skulle kunna få en ökad samverkan och även en ökad tillväxt i Mörrum. Det fanns en uttalad önskan att åter sätta Mörrum på kartan. Kort sagt ett attraktivare Mörrum! Att bo och verka i.

Mötet mynnade ut i ett antal träffar med flertalet företagsledare som slog sina kloka huvuden ihop. Detta resulterade så småningom i ett stormöte i Mörrums Folkets Hus den 28 januari 2017.

Omkring 100 Mörrumsbor kom till mötet och med dem kom en hel massa förslag på hur det skulle kunna se ut i ett attraktivare Mörrum. Beslutet att skapa en förening togs.

Hallo Mörrum bildades.